สถิติการเข้าเว็บไซต์ วันที่ 4 ธ.ค. 2566

จากวันที่ ..เปิดปฎิทิน. ถึง ..เปิดปฎิทิน.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน | รายปี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ครั้ง)

21

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แยกตามเวลา
กราฟเส้น | กราฟวงกลม | กราฟแท่ง
ระบบปฏิบัติการ
กราฟเส้น | กราฟวงกลม | กราฟแท่ง
Browser
กราฟเส้น | กราฟวงกลม | กราฟแท่ง
UIP ภายในประเทศ
 • 10.54.32.45 (6)
 • 10.44.32.226 (1)
 • 203.155.221.253 (1)
 • 40.77.188.194 (1)
 • 122.154.61.230 (1)
 • 124.120.202.59 (1)
 • 10.54.32.12 (1)
 • 171.103.89.107 (1)
 • 10.54.33.42 (1)
 • 223.24.185.218 (1)
 • 182.232.169.90 (1)
 • 110.49.109.4 (1)
 • 49.230.192.62 (1)
 • 27.55.78.219 (1)
 • 10.54.32.233 (1)
 • 10.0.103.105 (1)
 • UIP ต่างประเทศ