ค้นหา
[ค้นหาขั้นสูง] [ช่วย เหลือ]
 เข้าสู่ระบบ
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
รายละเอียดเพิ่มเติมCode สำหรับการนำข้อมูลไปแสดง


รายละเอียดอ้างอิง
- ข้อมูล Service
- ไฟล์ WSDL
- ไฟล์ XML
MeetingReport Method
 Input
ชื่อ ประเภท รายละเอียด ตัวอย่าง
 LimitRecord xsd:string  จำนวนแถวข้อมูลที่แสดงผล (Record)  10
 Keyword xsd:string  คำค้นเอกสาร (จากชื่อ,รายละเอียด)  พระราชบัญญัติ
 Return
 results xsd:string  คืนค่าในรูปแบบ XML
 Output (XML)
ชื่อ ประเภท รายละเอียด รูปแบบ
 DocDate text  วันที่แก้ไขล่าสุด  yyyy-mm-dd hh:mm:ss
 DocCate text  สมัย  
 DocYearNo text  ชุดที่  
 DocYear text  ปีที่  
 DocNum text  ครั้งที่  
 DocName text  รายงาน
 DocURL text  URL รายละเอียดเอกสาร

ตัวอย่างไฟล์ XML
<?xml version="1.0" ?>
  <PDocument>
    <DocITEM>
      <DocDate>2009-09-07 15:32:39</DocDate>
      <DocCate>สามัญ</DocCate>
      <DocYearNo>26</DocYearNo>
      <DocYear>2</DocYear>
      <DocNum>6</DocNum>
      <DocName>ครั้งที่ ๒๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๘ ๐๙.๒๐-๑๙.๑๐</DocName>
      <DocURL>http://myurl/ewt_servicedetail.php?mid=1001</DocURL>
    </DocITEM>
    <DocITEM>
      <DocDate>2009-09-07 15:32:39</DocDate>
      <DocCate>สามัญ</DocCate>
      <DocYearNo>26</DocYearNo>
      <DocYear>2</DocYear>
      <DocNum>6</DocNum>
      <DocName>ครั้งที่ ๒๘วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๘ ๐๙.๒๐-๑๙.๑๐</DocName>
      <DocURL>http://myurl/ewt_servicedetail.php?mid=1005</DocURL>
    </DocITEM>
  </PDocument>

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่ ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๐๒-๒๔๔-๒๓๗๒-๓

SLOT DEPOSIT PULSASlot OnlineSlot Deposit pulsaNusa188Virtusplayqqpulsa365koko188